Logo
Logo

Hvordan forebygge hatkriminalitet i Kristiansand?

Hat eller negative holdninger som resulterer i straffbare handlinger mot mennesker på grunn av deres etnisitet, religion, livssyn, kjønnsidentitet eller funksjonsevne, defineres som hatkriminalitet. Ytringsfriheten er en menneskerett, men hat skjemmer samfunnsdebatten og kan ødelegge livskvaliteten til mange. Kristiansand kommune skal i gang med å utarbeide en plan for å forebygge hatefulle ytringer og hatkriminalitet, og inviterer derfor til dialogseminar. 

Målet med hatkriminalitet er ofte å ramme hele grupper av befolkningen. Slik kriminalitet anses som svært alvorlig.

Ytringsfriheten er en menneskerett, men hat skjemmer samfunnsdebatten og kan i verste fall ødelegge menneskers liv. Kristiansand kommune jobber aktivt og bredt for et medmenneskelig samfunn der alle møtes med åpenhet og toleranse. Vi skal være en by for alle.

På oppdrag fra bystyret og som et ledd i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende plan, inviteres du herved til dialogseminar under overskriften «Hvordan forebygge hatkriminalitet». Samtidig som vi er interessert i dine innspill, har vi invitert tre foredragsholdere med solid kunnskap på tema relatert til hatkriminalitet. Seminaret legger opp til dialog mellom foredragsholderne og deltakerne.

Foredragsholdere:

Ingjerd Hansen er mangfoldsrådgiver i Oslo politidistrikt: Hatkriminalitet – hva er det? Politiets rolle innenfor forebygging og etterforsking.

Elsa Skjong er juridisk rådgiver i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: Trygg, mangfoldig og åpent – hva ser vi og hva trenger vi i arbeidet mot hatkriminalitet mot skeive?

Berit Vegheim er leder for Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen: Du ser det ikke før du tror det – hva ser vi og hva ternger vi i arbeidet mot hatkriminalitet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune åpner seminaret. Det blir også innlegg fra planrådgiver Grete Sjøholt om kommunens forventning. Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i kommunen, avslutter med innspill og dialog for veien videre.

Se programmet her

Påmelding

Påmeldingsfrist er 4. februar. Send påmelding til johanne.b.nilsen@kristiansand.kommune.no

Påmelding

Del dette arrangementet: