Logo
Logo

Det norske samfunn før og etter oljen

Mandag 3. februar kommer Ingebjørg Øverland for å snakke om det norske samfunn før og etter oljen.

Inebjørg Øverland er en pensjonert lærer som jobber frivillig for KIA.

KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid er en frivillig organisasjon som jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.

Norsktreningskafé er et møtested mellom mennesker og kulturer. Norske og utenlandske treffes for å få felles forståelse for hvordan vi lever i Norge, og vi får et innblikk i hvordan andre mennesker i verden lever og tenker. Vi underviser om norsk kultur og hvordan forstå den. Vi har også sosialt fellesskap rundt bordene i kafeen etterpå.

Vi håper at mange kan komme.

Del dette arrangementet: