Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)  for arbeidsgivere – hvordan sikre et systematisk og målrettet arbeid med likestilling i egen virksomhet

Dato: Onsdag 10. februar
Tid: 12:15 - 14:15
Sted: Digitalt møte
Pris: Gratis
Arrangør: Senter for likestilling i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Hvordan sikre et systematisk og målrettet arbeid med likestilling i egen virksomhet?

Arbeidet handler om å fremme likestilling på arbeidsplassen i hele bredden av personalpolitikken og på bakgrunn av en rekke diskrimineringsgrunnlag. Det handler også om hvordan man redegjør for likestillingssituasjonen på arbeidsplassen.

På kurset vil vi gå gjennom lovverket og gi konkrete tips og veiledning til hvordan dette arbeidet kan struktureres.

Senter for likestilling arrangerer tre kurs, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), under En by for alle.

Kursene er digitale, åpne og gratis for alle. For å bli med, meld deg på kursene du ønsker å delta på og så får du tilsendt lenke i forkant av arrangementene.

Se omtale av alle kursene hos Senter for likestilling

Del dette arrangementet: