Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Kurs: Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet.

Dato/tid:
Tirsdag. 5. februar, kl 09:00 - 15:15
Onsdag. 6. februar, kl 09:00 - 15:15
Sted: Kafe Kampus, Universitetet i Agder
Pris: Gratis, men krever påmelding, begrenset med plasser
Arrangør: Senter for likestilling i samarbeid med LDO

5.- 6.februar inviterer Senter for likestilling til kurs i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO. Kurset blir holdt ved UiA, Kristiansand og består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på.

I 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2018.  Kurset inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver, dilemmaer og presentasjon av relevante problemstillinger  knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

Kurset er gratis og åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid, da det er et begrenset antall plasser.

PROGRAM

Kurset består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer derimot alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for de andre øktene.

05. FEBRUAR

09.00 - 09.15 Kaffe og registrering

09.15 - 12.00
Del 1. Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
En innføring i den nye diskriminerings - og likestillingsloven som trådte i kraft 1. januar 2018. 

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.30
Del 2. Trakassering og seksuell trakassering
Hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering i arbeidslivet.

 

06. FEBRUAR

09.00 - 09.15 Kaffe og registrering

09.15 - 12.00
Del 3. Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering
Hvordan sette riktig og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og sikre at den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes. 

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.15
Del 4. Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan?
Hvilke plikter og rettigheter har man som arbeidsgiver og ansatt i forhold til tilrettelegging i arbeidslivet for gravide, personer med nedsatt funksjonsevne, religion og andre diskrimineringsgrunnlag. Som arbeidsgiver vil du få tips til hvordan man kan tilrettelegge på et overordnet nivå, og i konkrete saker.

 

Velkommen - og husk påmelding!

Påmelding