Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Nasjonal konferanse om folkehelse, inkludering og likestilling

Dato: Tirsdag. 5. februar
Tid: -
Sted: Scandic Bystranda hotel, Kristiansand
Arrangør: Bufdir/Sunne kommuner

Bufdir og Sunne kommuner inviterer til en nasjonal konferanse i Kristiansand under "En by for alle". Likestilling og mangfold gir bedre folkehelse! Et helsefremmende samfunn er et samfunn hvor alle kan leve gode liv, uten urettferdige ulikheter. Hvordan skape bedre folkehelse gjennom å jobbe for et mer inkluderende samfunn?

Barne-, ungdoms og familiediektoratet (Bufdir) og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk ønsker velkommen til seminaret "Likestilling og mangfold gir bedre folkehelse!" i Kristiansand.

Seminaret vil ta for seg likestilling og inkludering i et bredt folkehelse- og samfunnsperspektiv og vil ha fokus på flere diskrimineringsgrunnlag. Det vil være et særlig fokus på kommunens ansvar og muligheter for å bidra til bedre helse og trivsel for innbyggere som bryter med normer for kjønn og seksualitet (lhbtiq).

Vil du lære mer om sammenhengen mellom folkehelse, likestilling og inkludering?
På dette seminaret får du kunnskap, inspirasjon og konkrete verktøy.

I et helsefremmende samfunn kan alle leve gode liv, og slipper urettferdig ulikhet og diskriminering.
Ved å skape forbindelser mellom folkehelsefeltet og likestillingsfeltet driver vi nybrottsarbeid i en norsk kontekst.

Tid og sted

Seminarene arrangeres i samarbeid med Bodø kommune og Kristiansand kommune.
Du kan dermed velge om du vil delta 1. november 2018 i Bodø eller 5. februar 2019 i Kristiansand. Innholdet vil i all hovedsak være det samme i Bodø og Kristiansand.

Begge steder foregår seminaret fra kl. 12 – 16 og det er gratis å delta.

Målgruppe

Seminaret er særlig målrettet folkehelsekoordinatorer/ansatte med ansvar for kommunens folkehelsearbeid. I forlengelse av seminaret arrangeres det samling i Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer.

Mer informasjon her

Et foreløpig program for seminaret og samlingen er vedlagt her.

Påmelding