Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Universell utforming - nødvendig for noen, men bra for alle!

Dato: Onsdag 10. februar
Tid: 19:00 - 20:00
Sted: Microsoft Teams møte
Pris: Gratis
Arrangør: FFO Agder

Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle. Men hva er egentlig universell utforming, og hvorfor er det viktig?

Vi har fått med oss Cato Lie, som er seniorrådgiver i FFO – med nettopp universell utforming som spesialfelt! – til å sette litt fokus på akkurat dette. Universell utforming er et av områdene det jobbes aller mest med i kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, og det finnes et eget kapittel om universell utforming i Likestillings- og diskrimineringsloven. Likevel hører vi ofte om personer som må komme inn kjøkkenveien i restauranten, og om ledelinjer som leder synshemmede inn i vegger og på ville veier.

Kveldens webinar er ment å gi grunnleggende informasjon om hva universell utforming er samt presentere noen aktuelle utfordringer, problemstillinger og tematikker knyttet til universell utforming.

Webinaret er beregnet på deg som sitter i et styre i FFO, er brukerrepresentant, medlem i en av medlemsorganisasjonene, politisk engasjert eller bare generelt opptatt av funksjonshemmedes rettigheter. Send gjerne inn spørsmål på forhånd. Møtet er planlagt å vare i 30 minutter, men merker vi at temaet engasjerer og vi ikke blir ferdige, kan vi strekke det opp til 1 time.

Møtet er digitalt. Tegnspråktolk må bestilles selv.

Del dette arrangementet: