Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

60 arrangementer i uke 6 Kristiansand – en by for alle!

1. februar 2018

- Vi oppfordrer alle til å få med seg noen av de mange arrangementene i uke 6. Aktiviteter som setter fokus på likestilling, inkludering og mangfold, sier ordfører Harald Furre og prosjektleder Toril Hogstad, og viser til oversikten på arrangementskalenderen www.enbyforalle.no.

- Det er flott å se hvor mange som engasjerer seg for å åpne dørene, invitere og arrangere til aktiviteter som gjør at mennesker kan treffe hverandre på tvers av ulik tilhørighet og bakgrunn i uke 6, sier ordfører Furre.

 - Her åpner blant annet en av moskéen i byen dørene så folk kan komme og se, inkluderingsmottaket har åpen dag, språkkaféer, strikkekafé, ulike åpne korøvelser for alle aldre, det åpnes flere utstillinger på bibliotekene, og det kurses i alt fra inkluderingsverktøy, det nye diskrimineringslovverket, seksualitetsundervisning, likestilt rekruttering og flerkulturell forståelse, for å nevne noen av tilbudene, forteller Furre.

- Målet er også at uka skal sette spor etter seg, slik at vi også de andre ukene i året er bevisst på at mangfold og likestilling er en berikelse for byen, understreker ordfører Harald Furre.

- Over 30 samarbeidspartnere stiller med aktiviteter og åpner dørene i tillegg til kommunen, forteller prosjektleder Toril Hogstad. - Frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlige virksomheter er i full sving med å planlegge ulike aktiviteter rundt i byen for å markere uke 6. Biblioteket, Arkivet, Fylkeshuset, Kilden, Teateret, kulturskole, skoler og barnehager, UiA og Rådhuskvartalet, vil blant annet være arena for aktiviteter denne uka.

Bakgrunn
- Kommunens strategi for likestilling, inkludering og mangfold, «Det er mennesker det handler om!», ble enstemmig vedtatt i bystyret for snart tre år siden. Strategien gir en felles retning for hvordan kommunen kan arbeide for økt likestilling i hele sin virksomhet, slik at byen blir et godt sted å leve for alle. Strategidokumenter kan lett havne i en skuff, for snart å være glemt. En slik skjebne ønsker vi ikke for dette dokumentet. Derfor arrangerer vi en uke som setter fokus og inspirerer til å realisere strategien, forteller ordfører Harald Furre.

Uka arrangeres etter inspirasjon fra Oslo. «OXLO - Oslo Extra Large, en by for alle!», som startet i 2001, og er en årlig uke som setter fokus på inkludering og mangfold, og som har hatt gode resultater.

- Alle vil i løpet av livet ha behov for kommunens virksomhet. Skole, barnehage, sykehjem, bibliotek, park- og idrettsanlegg er noen av områdene kommunen har ansvar for. Nær 7000 mennesker har kommunen som arbeidsplass. Derfor har det betydning at de folkevalgte har vedtatt et dokument som slår fast at kommunen i sin virksomhet, uansett hvilken, skal verdsette alle som det unike mennesket hver og en av oss er, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sier Hogstad.

Ordfører Harald Furre vil åpne uka offisielt sammen med Sound of Happiness på Rådhuskvartalet mandag 5. februar kl 11.00.
Uka avsluttes med lysvandring og fakkeltog på Odderøya søndag 11. februar kl 17.00.

Velkommen til et mangfold av aktiviteter og arrangementer – i en by for alle!