Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Kristin Slaaen Svendsen, rådgiver i oppvekstsektoren, arbeider med å få på plass en helhetlig plan for seksualundervisning i Kristiansand kommune.

Debatt og engasjement fra unge fører frem

28. november 2019

Under En by for alle i 2018 ble det holdt en debatt med unge politikere om seksualundervisning. Debatten har ført til at seksualundervisningen i skolen har blitt styrket.

Under En by for alle i 2018 ble det holdt en debatt med unge politikere om seksualundervisning.  
Ungdomspolitikerne var enige om at det måtte gjøres noe med den undervisning som ble gitt i skolen.

Etter debattmøtet fremmet MDG og AP en interpellasjon i bystyret i Kristiansand om mer og  bedre seksualundervisning i barne- og ungdomsskolene.

Oppvekststyret i Kristiansand kommune fattet deretter et vedtak om å styrke seksualitetsundervisningen i skolen.

Se innslag fra NRK Sørlandet om saken.

Lærte om "Uke 6"

Over 50 sosiallærere og helsesykepleiere fra Søgne, Songdalen og Kristiansand deltok  den 21. november i år på kurs i undervisningsopplegget «Uke6».  

Kursholder  var Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. De er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om temaet, både i Norge og internasjonalt.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Undervisningsmateriellet inneholder øvelser, spill og filmer som legger opp til dialog og refleksjon og er direkte knyttet til kompetansemål i fagene norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag, og til den generelle delen av læreplanen. I tillegg kan det brukes i arbeid med elevenes psykososiale læringsmiljø.

Kristiansand kommune fikk skryt

Etter oppvekststyrets vedtak om å styrke seksualundervisningen, har rådgivere i Kristiansand arbeidet med å lage en helhetlig plan for om dette for barn og unge i kommunen. De har gjennomført flere fagdager om seksualundervisning for lærere og helsesykepleierne i skolen, og stod bak invitasjonen til fagdagen den 21. november.

Sex og Politikk ga skryt til Kristiansand kommune for å være en foregangskommune på feltet.

Målet med fagdagen var at de som samtaler med unge mennesker om følelser, kropp og identitet skal føle seg enda tryggere på oppgaven. Dette arbeidet er i tråd med strategien for seksuell helse «Snakk om det!» (2017-2022)

Fra ungdomsdebatten: ordstyrer: Julia Odette Tyrkiel, ungdomspolitikere: Frederick Nilsen, Nora Ånonsen Chayed, Ayat Majbel Saeid, Amalie Gunnufsen, Andreas Gravdahl, Anja Ninasdotter Abusland. Fagdagen 21. november samlet over 50 fagpersoner fra alle tre kommunene i nye Kristiansand. På bildet ser vi Ibrahim Mursal fra Sex og Politikk og Kristin Slaaen Svendsen fra oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.