Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Enhetsleder Anne Hagen ved Roligheden gård barnehage fortalte engasjert om barnehagens aktiviteter under Inspirasjonsmøte for "En by for alle". Barnehagen hadde et helt ukesprogram knyttet til inkludering, mangfold og likestilling i 2018, og planlegger tilsvarende for 2019. Foto: Ragna Marie Henden.

Roligheden gård barnehage - en barnehage for alle!

17. desember 2018

- Vi vil bidra til å gjøre Kristiansand til «En by for alle», og har både i år og til neste år fokus på inkludering, likestilling og mangfold i uke 6 i barnehagen. Vår barnehage skal være for alle barn uansett kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn, sier Anne Hagen, enhetsleder ved Roligheden gård barnehage.

Ukesprogram i 2018
- Barna skal lære seg mangfold og gjensidig respekt, som er viktig for dagens og framtidas samfunn. Det står også i rammeplanen for barnehagene. «En by for alle» er blitt et viktig arrangement for å jobbe med mangfold og gjensidig respekt i barnehagen, sier enhetsleder Hagen, som oppfordrer andre barnehager til også å benytte "En by for alle" til temauke i barnehagen.

– En del av opplegget denne uka er blant annet at vi snakker med barna om hva det betyr at byen skal være for alle. Vi deltok i 2018 med en hel ukes program i barnehagen. Programmet var i første omgang for 5-årsklubben for å prøve ut hvordan dette virket. Etter uke 6 evaluerte vi og kom fram til at programmet også kan utvides til å gjelde også 4-åringene. De yngste barna på 1-3 år blir med på det som passer deres alder.

Presentasjon av plan for uke 6 i Roligheden gård barnehage i 2018

Informasjon til foreldre
- I forkant av uka tok vi dette opp med samarbeidsutvalget, og spurte om dette var noe de synes barnehagen skulle delta på. Det var stor enighet og begeistring for forslaget, og vi sendte ut informasjon om ukeplanen til alle ansatte og foreldre. Vi inviterte til en uke der vi ble overrasket og bevisste egne holdninger, forteller enhetsleder.

Lånte rullestoler
- Som en del av programmet lånte vi rullestoler på hjelpemiddelsentralen, og både ansatte og barn fikk prøve hvordan det var å sitte i rullestol og komme seg fram, sier Hagen. – Her tenkte vi at det nytter ikke bare å snakke om respekt og forståelse for ulike funksjonsevner, her lærer vi alle best ved å prøve å sette oss inn i andres situasjon. Barna fikk også prøve å ta seg fram med bind for øynene, for å erfare hvordan det kan være å være blind.

Markerte samefolkets dag
- I Norge har vi en egen minoritetsgruppe, samene, og i løpet av uke 6 er det også samefolkets dag, 6. februar Vi bestemte derfor at vi benyttet uka til å markere samefolkets dag som en del av fokuset på inkludering og mangfold. I år vil vi ha fokus på de forskjellige nasjonalitetene og språkene vi har blant barn og ansatte i barnehagen. Samefolkets dag markeres med flagg og etmåltid, det blir reinsdyrgryte til neste år, forteller Hagen.

Heiste regnbueflagget
- Siste dag i uka hengte vi også opp regnbueflagget utenfor barnehagen. Vi var nok litt spente på om noen foreldre ville reagere på dette. Men her fikk vi bare positive reaksjoner, sier Hagen, som også i 2019 vil henge opp regnbueflagget. Denne fredagen har vi tema jenter og gutter og kjønn, og vi skal snakke med barna om yrkesvalg og om alle kan gjøre de samme tingene.
- Vi synes en egen uke med ekstra fokus på inkludering, likestilling og mangfold har vært nyttig. Vi har mange aktiviteter i løpet av året, og det er lett å glemme tiltak knyttet nettopp til disse temaene. I tillegg er store deler av byen engasjert i «En by for alle», noe som gjør at også foreldre og samfunnet rundt barnehagen får tilbud om aktiviteter, sier en engasjert enhetsleder for Roligheden barnehage, Anne Hagen.

Ukeplan for «En by for alle» i Roligheden gård barnehage i 2019  

Kontakt:
Anne Hagen, enhetsleder ved Roligheden gård barnehage, mobil:  957 55 274 epost: anne.hagen@kristiansand.kommune.no
Prosjektleder "En by for alle", Toril Hogstad, mobil: 952 56 568