Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Inspirasjonssamling for En by for alle 2020

15. oktober 2019

Inspirasjonssamlingen for En by for alle i 2020 engasjerte de fremmøtte. I år gikk rundt 50 arrangementer av stabelen under uka. Med Søgne og Songdalen inkludert i byen, kan det kanskje bli enda flere neste år?

En by for alle arrangeres i 2020 for tredje gang fra mandag 3. februar til og med søndag 9. februar. I løpet av uka setter Kristiansand kommune og en rekke samarbeidspartnere søkelys på likestilling, inkludering og mangfold. Alle arrangementene samles i kalenderen på nettsiden www.enbyforalle.no

Fredag 11. oktober var det inspirasjonssamling i kjelleren i Rådhuskvartalet. Rundt 40 personer fra ulike private og offentlige organisasjoner møtte opp.

Økende interesse 

– Lag, organisasjoner, offentlige og private virksomheter har bidratt til å gjøre uka til en suksess med viktige og populære arrangementer tidligere år, sier Toril Hogstad som er prosjektleder for uka og LIM-rådgiver (likestilling, inkludering og mangfold) i kommunen. 

Hogstad sier det er en økende interesse for å være med på uka.
– Det er allerede kommet inn flere forespørsler. Jeg har også fått positive tilbakemeldinger på kalenderen vår og markedsføringen vi gjør av uka. 

Hogstad håper også på arrangementer i Søgne og Songdalen slik at alle deler i storkommunen blir med. Hun oppfordrer alle som har lyst til å være med til å ta kontakt. 

Hvordan få flere frivillige?

En by for alle arrangeres i 2020 for tredje gang fra mandag 3. februar til og med søndag 9. februar. I løpet av uka setter Kristiansand kommune og en rekke samarbeidspartnere søkelys på likestilling, inkludering og mangfold. Alle arrangementene samles i kalenderen på nettsiden www.enbyforalle.no

Fredag 11. oktober var det inspirasjonssamling i kjelleren i Rådhuskvartalet. Rundt 40 personer fra ulike private og offentlige organisasjoner møtte opp.

Roligheden gård barnehage er med for tredje gang

Praten gikk livlig under gruppesamtalene. Enhetsleder Anne Hagen fra Roligheden gård barnehage fortalte at de har deltatt med aktiviteter både i 2018 og 2019 og vil også til neste år være med. I fjor deltok de også under åpningsarrangementet.

– Barna sang og vi hadde med døvetolk, forteller enhetsleder Anne Hagen. Et av temaene de tok opp i barnehagen i løpet av uka var nettopp hørselshemming. Barnehagen la opp til forskjellige tema og aktiviteter gjennom hele uka og har gode erfaringer med å være en del av En by for alle.

Unge stemmer og erfaringer

Inspirasjonssamlingen hadde også innslag fra Tuva Lian og Thea Ommundsen fra ungdomsutvalget i Kristiansand kommune om hva uka betyr for dem.

Maja Mendoza fra Redd Barna region Sør og Songdalen kommune fortalte om sine erfaringer med tidligere arrangement.

Innledningsvis underholdt ungdommene Martine Påhlman og Henrik Peterson med sang og gitarspill.

Kontakt og mer informasjon

Kontakt prosjektleder og LIM-rådgiver (likestilling, inkludering og mangfold) Toril Hogstad for mer informasjon.
Telefon: 952 56 568, epost: toril.hogstad@kristiansand.kommune.no 

En by for alle er et tiltak for å realisere kommunens strategi for likestilling, inkludering og mangfold. (.pdf)

Vil du se hva som skjedde under En by for alle i år? Her er link til samlesiden over alle arrangementene. 

Tekst og foto: Kari Anne Candasamy