Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Kristiansand kommunes interne ressursgruppe for prosjektet "Likestilt arbeidsliv" jobber aktivt for å skape gode interne aktiviteter i uke 6 i 2018 En by for alle. Fv Åse Førland Velle, konstituert organisasjonsdirektør, Kirsten Kaalstad, rådgiver personaltjenesten, Tove Merethe Lande Næss, rådgiver helse. og sosialdirektørens stab (bak), prosjektleder Toril Hogstad, LIM-koordinator i By og samfunnsenheten, Kristin Mosfjell Rosen, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Pål Tjøm, hovedtillitsvalgt Fagforbundet og Bente Hansson, rådgiver oppvekstdirektørens stab. Petter Stranger, konstituert virksomhetsleder barne- og familietjenester og Yngvar Rypestøl, rådgiver omsorgssentrene, var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Ragna Marie Henden

Kommunens ressursgruppe for “Likestilt arbeidsliv”

19. oktober 2017

Kristiansand kommune jobber både eksternt og også internt blant om lag 7000 ansatte med likestilling, mangfold og inkludering. Internt i kommunen satses det nå ekstra med en tverrsektoriell ressursgruppe for implementering av kommunens likestillingsstrategi og tiltaket Kristiansand - en by for alle.

Ressursgruppe i kommunen for "Likestilt arbeidsliv"
- Vi er veldig flinke på å lage gode strategier, men det gjenstår et stykke arbeid på å få gjennomført og implementert strategiene, sier LIM-koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad. (LIM =likestilling, inkludering og mangfold).

Internt i kommunen har vi en god ressursgruppe som også nå vil bidra i å implementere uke 6 2018 Kristiansand - en by for alle blant alle ansatte.

Den interne ressursgruppa for "Likestilt arbeidsliv" i kommunen består av Bente Hansson, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Kristin Mosfjell Rosen, rådgiver oppvekstdirektørens stab, Petter Stranger, kst. virksomhetsleder barne- og familietjenester, Pål Tjøm, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Tove Merethe Lande Næss, rådgiver helse- og sosialdirektørens stab, Yngvar Rypestøl, rådgiver virksomhet omsorgssentre, Åse Førland Velle, kst organisasjonsdirektør, Kirsten Kaalstad, rådgiver, Personaltjenesten og prosjektleder Toril Hogstad, LIM-koordinator i By og samfunnsenheten.