Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Oppstartsmøte for LHBT levekårsundersøkelse på Agder. Fv Kjønnsforsker Gjertrud Røe Hammeren, Likestillingssenteret, prosjektleder Østlandsforskning, Mona Stokke, LIM-rådgiver fylkeskommunene på Agder, Helle I. Mellingen, LIM-rådgiver Kristiansand kommune, Toril Hogstad, rådgiver HR Arendal kommune, Harald Worren og konstituert virksomhetsleder, barne- og familietjenester, Kristiansand kommune, Petter Stranger. Foto: Ragna Marie Henden

LHBT levekårsundersøkelse på Agder

12. oktober 2017

- Vi gjennomfører nå levekårsundersøkelser blant LHBT-befolkningen på Agder for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak, sier prosjektgruppa for undersøkelsene som nå skal gjøres.

- Det er en todelt undersøkelse med både holdningsundersøkelse blant majoritetsbefolkningen på Agder, og en levekårsundersøkelse blant LHBT-befolkningen, forteller leder i prosjektgruppa, Toril Hogstad, LIM-rådgiver i Kristiansand kommune.

- Undersøkelsene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige tiltak og beslutninger på likestillingsfeltet i regionen. Funnene i undersøkelsene skal kommuniseres til politikere og fagpersoner i hele landsdelen, forteller Hogstad.

Spørreundersøkelsen ble lagt ut på anbud, og Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar vant anbudet.

- Kristiansand kommune ønsker, i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune, å innhente kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) levekår i Kristiansand og i Agderregionen. Arbeidet er forankret i formannskapsvedtak i Kristiansand kommune (6.4.2016), samt vedtak i fylkesutvalgene i Vest-Agder og Aust-Agder. Fylkesmannen på Agder, fylkeskommunene på Agder, Arendal kommune og Kristiansand kommune spleiser på kostnadene for undersøkelsene.

Representanter for fylkeskommunene, Arendal kommune og Kristiansand kommune utgjør prosjektgruppa for undersøkelsen.

Styringsgruppa består av rådmenn i Arendal og Kristiansand, og fylkesrådmenn i Aust – og Vest Agder.

Mer informasjon her.

- Det er en todelt undersøkelse med både holdningsundersøkelse blant majoritetsbefolkningen på Agder, og en levekårsundersøkelse blant LHBT-befolkningen, forteller leder i prosjektgruppa, Toril Hogstad, LIM-rådgiver i Kristiansand kommune.

- Undersøkelsene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige tiltak og beslutninger på likestillingsfeltet i regionen. Funnene i undersøkelsene skal kommuniseres til politikere og fagpersoner i hele landsdelen, forteller Hogstad.

Spørreundersøkelsen ble lagt ut på anbud, og Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar vant anbudet.

- Kristiansand kommune ønsker, i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune, å innhente kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) levekår i Kristiansand og i Agderregionen. Arbeidet er forankret i formannskapsvedtak i Kristiansand kommune (6.4.2016), samt vedtak i fylkesutvalgene i Vest-Agder og Aust-Agder. Fylkesmannen på Agder, fylkeskommunene på Agder, Arendal kommune og Kristiansand kommune spleiser på kostnadene for undersøkelsene.

Representanter for fylkeskommunene, Arendal kommune og Kristiansand kommune utgjør prosjektgruppa for undersøkelsen.

Styringsgruppa består av rådmenn i Arendal og Kristiansand, og fylkesrådmenn i Aust – og Vest Agder.

Mer informasjon her.