Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Tilgjengelige foredragsholdere fra LDO som kan brukes i uke 6

17. november 2017

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) støtter opp om En by for alle-uka, og tilbyr kostnadsfritt ansatte som foredragsholdere.

LDO tilbyr følgende dyktige ansatte som kan stille gratis som foredragsholdere i Kristiansand
i uke 6 2018, under En by for alle-uka:  
   

Rønnaug Mathiassen Retterås, seniorrådgiver i veiledningsavdelingen, epost: ronnaug.mathiassen@ldo.no, mobil: 976 75 521

Claus Jervell, fagdirektør, e-post: claus.jervell@ldo.no, telefon LDO:  23 15 73 00

Forslag til tema de kan snakke om:

  • Ny likestillings- og diskrimineringslov – hvilke endringer er kommet
  • Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet – forebygge og håndtere
  • Rekruttering
  • Religion og livssyn i arbeidslivet
  • Individuell tilrettelegging – plikter, rettigheter og muligheter
  • Graviditet og foreldrepermisjon
  • Likelønn – juss og praktisk arbeid

Mer om LDO her